Lundqvist Service är väl medvetna om de risker vi utsätter miljön för. Vi försöker göra ett så litet avtryck som möjligt.
Alla våra maskiner körs enbart på Alkylat-bränsle ex. Aspen.
Vi försöker genom noggrann planering göra så få resor som möjligt, genom att t.ex. göra utförliga material- och förbrukningsuppskattningar innan påbörjat arbete. På så vis reducerar vi antalet onödiga res-kilometrar som genereras knutna till materialinköp. Vi väljer leverantör av material, där vi kan få ett så brett utbud av produkter att vi kan hämta så mycket som möjligt på samma ställe. Det gynnar både dig som kund och miljön.
Vid arbeten som pågår över lunchen försöker vi att äta vår lunch så nära arbetsplatsen som möjligt för att ytterligare minimera resandet.
De dagar vi utför arbete hos flera kunder under dagen, planerar vi besöksordningen så vi i möjligaste mån slipper åka fram och tillbaks i geografisk mening.

I den mån vi använder oss av kemikalier håller vi oss till de kemikalier vi vet gör mest effekt kopplad till skadlig inverkan.

Lundqvist Service gör det vi kan för att du, dina barn och barnbarn skall ha en så trygg, säker och grön miljö som möjligt.